نماینده مردم تهران گفت: بار دیگر به مردم ثابت شد که هیچ کس برای نقد به رییس جمهوری لکنت کلام ندارد و با انتقاد به دولتی هیچ تهدیدی متوجه کسی نخواهد بود. در این دیدار چهره مردمی آقای روحانی را به خوبی تصویر کشیده شد.

به گزارش برنا : علیرضا محجوب نماینده مردم تهران: نمایندگان عضو دو فراکسیون مستقلین و امید امروز با آقای روحانی دیدار داشتند.

او ادامه داد: در این دیدار 170نفر از نمایندگان مجلس شرکت داشتند. دیداری بسیار صمیمی بود که در آن آقای روحانی گزارشی از عملکرد 4ساله خود ارایه داند و همچنین برنامه های آینده خود را تشریح کردند.

نماینده مردم تهران با اشاره به دیدار رییس جمهوری با معندچیان یورت تصریح کرد: من این دیدار را بسیار عالی و در شان چنین مقامی بود. بار دیگر به مردم ثابت شد که  هیچ کس برای نقد به رییس جمهوری لکنت کلام ندارد و با انتقاد به دولتی هیچ تهدیدی متوجه کسی نخواهد بود. در این دیدار چهره مردمی آقای روحانی را به خوبی تصویر کشیده شد.