مشاورعالی وزیر کشور گفت : ورود و خروج جهانگیری از عرصه انتخابات با عملکردی صریح، روشن و مقتدرانه پشتوانه محکمی برای روحانی است و مردم روز جمعه پاسخ قاطعی به افراطیون خواهند داد.

رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفت و گو با سحر پایگاه  اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - با اشاره به لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اظهار کرد : انتخابات در عرصه اجتماعی و مشارکت سیاسی از مواردی به شمار می رود که افراد در آن دارای در اصل مهم حق و وظیف هستند.

وی افزود : حق، در واقع اصلی است که قانون بر گردن ما نهاده و اگر از آن استفاده کنیم، خواهیم توانست دولت پاسخگوی مستقر در کشور داشته باشیم. رای یک اصل سرنوشت ساز در جامعه است و باید به این اصل نهایت توجه را داشته باشیم.

نماینده پیشین مردم تهران و سمنان در مجلس تاکید کرد : طبعا هرچه آرای رئیس جمهور منتخب بیشتر باشد، مسئولیت سازی از سوی مردم در حاکمیت به صورت جدی تری شکل می گیرد. بی شک آرای بالای مردم قدرت و اقتدار دولت آینده را بالاتر برده و پشتوانه مستحکم مردمی برای وی خواهد داشت.

اکرمی همچنین با اشاره به نقش جهانگیری در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری یادآور شد : از ابتدای ورود شخص جهانگیری به عنوان مدیری قابل و فرهیخته به انتخابات، بحث بر این مبنا شکل گرفت که با ورود او به عرصه، حمایت و دفاع از کارنامه دولت یازدهم به حق صورت بگیرد .

وی افزود : طبعا وقتی او به عنوان نفر دوم دولت این وظیفه را به درستی انجام داده اند، با انصراف خود از ادامه رقابت کاندیداها مردم را به حمایت همه جانبه از روحانی دعوت خواهد کرد.

اکرمی در پایان خاطرنشان کرد : ورود و خروج جهانگیری از عرصه انتخابات با عملکردی صریح، روشن و مقتدرانه پشتوانه محکمی برای روحانی است و مردم روز جمعه پاسخ قاطعی به افراطیون خواهند داد.