محمدرضا خاتمی با تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری مردم، گفت: یک انتخابات دیگر و یک آزمون بزرگ دیگر پیش روی ملت هوشیار و خردمند ایران قرار دارد. آزمونی که طی آن مردم با تکیه بر خرد، اسلام رحمانی و برخاسته از گفتمان اصلاح و تدبیر برای آینده ای توامان با توسعه و رشد کشور تصمیم گیری خواهند کرد. یکی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و دیگری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها که در خصوص هر کدام از آن نکات مهم زیادی وجود دارد که تشریح و توصیف هرکدام از این نکات به تنهایی گنجایشی بیش از یک مصاحبه، گفت و گو یا مقاله و یادداشت را می طلبد .

نایب رییس اول دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -ادامه داد: اما در کلامی مختصر و کوتاه باید بر این اصل و واقعیت اشاره کرد که ادوار انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده که هر بار مردم به پای صندوق حاضر شدند و خواسته های خود را از طریق حق قانونی خود یعنی رای اعلام کرده اند ، بهترین نتایج برای ملت شریف ایران رقم خورده است .

به گفته او، از آنجایی که این نتایج همواره مبتنی بر منافع و مصالح ملی بوده است ، کشور نیز از این هوشیاری و حضور و مشارکت حداکثری ملت منفعت برده است؛ منفعتی که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه داخلی به سبب وحدت ، انسجام و آشتی ملی باعث ترقی جایگاه رفیع کشورمان شده است.

خاتمی ادامه داد: این هوشیاری در انتخابات 76 رخ داد و در ادامه به گفت و گوی تمدن ها ختم شد یا همین طور انتخابات 92 که توانست سایه تحریم و تهدید را از کشور دور کند. اکنون زمان آن است که این روند دوباره تکرار شود و دوباره استمرار پیدا کند. حضور به هنگام در پای صندوق های رای و حمایت دوباره مردم کلید تمامی این موفقیت هاست.