یک عضو فراکسیون امید گفت: با وجود اینکه تاکنون حضور زنان در سطوح مدیریتی عالی کشور کمرنگ بوده اما در دولت یازدهم بارقه های امید برای تغییر شرایط فراهم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی، نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دستاوردهای دولت دکتر روحانی را بسیار مثبت می داند و معتقد است که دولت روحانی هشت ساله خواهد شد. مشروح این گفت و گو در ادامه می آید:

 

رویکرد دولت روحانی در حوزه زنان و خانواده چه تفاوت هایی با دولت قبل دارد؟

بطور کلی کارنامه عملکردی دولت های مختلف عملکرد مثبت و منفی را با هم دارد اما وقتی به صورت تطبیقی دو دوره دکتر روحانی و رییس جمهور پیشین را مورد قیاس قرار می دهیم، نقاط قوت و دستاوردهای دولت فعلی نسبت به دوره پیشین برجسته تر است به طوری که کارنامه دولت یازدهم در این حوزه را می توان گامی به جلو دانست. تاسیس معاونت امور زنان و خانواده با توجه به اینکه این نهاد به عنوان دریچه رویکرد دولت به حوزه زنان به شمار می آید، موجبات خشنودی جامعه زنان و زمینه جلب اعتماد عمومی  آنان به حاکمیت را بیش از پیش فراهم کرد. در طول دوره 4 سال اخیر اقداماتی از جمله  حمایت از برنامه های فرهنگی، آموزشی و توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری و روستایی، امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی با موضوع توانمندسازی زنان و دختران ساکن در سکونتگاه های غیررسمی، اجرای طرح نظام هماهنگ توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، پیگیری حذف تبصره 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، تدوین بسته جامع حمایت از زنان شاغل، شناسایی و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت زنان، خانواده و آسیب های موجود بخشی از دستاورهای موفق معاونت امور زنان و خانواده هستند و در حال حاضر نیز اقداماتی از جمله تنظیم لوایح «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و «بیمه زنان خانه دار» توسط این دولت و معاونت مربوط در حال پیگیری است.

مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی و سیاسی در دولت دکتر روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در رابطه با مساله مشارکت سیاسی زنان تا به امروز، این میزان با توجه به سطح بالای توانمندی و نیز تعداد زیاد دانش آموختگان زن در کشور با سطح انتظارات فاصله زیادی دارد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با وجود حضور کمرنگ بانوان در سطوح مدیریتی عالی و کلان جامعه، بارقه های امید در بدنه مدیریت میانی برای تغییر شرایط فراهم شده است که نشان از توجه دولت به حضور فعال نیمی از جمعیت کشور دارد تا پا به پای مردان در عرصه های توسعه کشور گام بردارند و  موجبات تغییر ماهوی نگاه به زنان را فراهم آورند.

البته این واقعیت را نباید از ذهن دور داشت که مساله فقدان اثربخشی زنان در بخش های مختلف تنها مختص به کشور ما نیست و در واقع یک مساله فراملی محسوب می شود.  فقر فرهنگی یکی از عوامل اصلی کمرنگ بودن حضور زنان در مشارکت های مدنی است. همچنین مساله انقطاع و عدم انتقال تجارب بین نسلی برای حضور آگاهانه زنان در احزاب، به دلیل مسایل روانشناختی و موانع ساختاری، عرفی و قانونی اتفاق می افتد که حل این مسئله ها نیازمند عزم ملی و مشارکت همه جانبه برای تغییر رویکرد و نگاه حاکم نسبت به جایگاه زنان است.

 فعالیت تشکل های حوزه زنان و خانواده در دولت یازدهم چگونه بوده است؟

کارنامه دولت فعلی در حوزه احزاب و تشکل های بخش زنان حرکت های روبه رشدی را نشان می دهد. در حال حاضر 17 تشکل سیاسی کشور، دبیرکل زن دارند. همچنین گسترش کمی و کیفی تشکل هایی با محوریت فعالیت های اجتماعی، صنفی، تخصصی و خیریه ای در حوزه زنان غیر قابل انکار است.

با توجه به عملکرد دولت روحانی، مهمترین دستاوردهای دولت را در چه حوزه هایی می دانید؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا لازم است تا شرایط کشور را پیش از دولت دکتر روحانی در نظر داشته باشیم و با مقایسه تغییرات ایجاد شده در دولت ایشان با دولت قبل، دستاوردهای مهم آن را دریابیم. زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد عرصه اقتصاد کشور با دو مشکل همزمان روبه رو بود؛ اول تورم افسارگسیخته و دوم رشد اقتصادی منفی. اثرات اجتماعی این دو مشکل اقتصادی در میان مردم قابل لمس بود. در اذهان اکثر مردم عدم اطمینان به شرایط اقتصادی آینده موج می زد و همین امر می توانست منجر به افزایش آسیب های اجتماعی و در نهایت نارضایتی بیش از پیش مردم شود. پس از یک سال اما دولت  آقای روحانی توانسته نرخ تورم را کاهش دهد، زمینه را برای خروج از رکود فراهم و در ثبات بخشی به نظام اقتصاد نقش موثری را ایفا کند و از همین طریق مانع بسیاری از رانت خواری ها و دزدی ها در اقتصاد شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که با وجود آنکه دولت فعلی تورم 45 درصدی را کنترل و تک رقمی کرده است اما همچنان این اتفاق در سطح جامعه ملموس نیست چراکه مسایل اقتصادی تبعات بلندمدت دارند و نمی توان در دوره ای کوتاه آن را حل و فصل کرد.

به جز مسایل اقتصادی، دستاوردهای دیگر دولت ایشان چه بوده است؟

اجرای طرح تحول سلامت از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اقداماتی در راستای کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت و حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بخشی از دستاوردهای مهم اجرای این طرح بود که التهابات و نابسامانی های اجتماعی در این زمینه را تنزل داد.

اما موفق ترین جنبه عملکرد دولت در طول سه سال فعالیت آن، در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل رخ داده است چراکه با حل نسبی مسئله تحریم از طریق برجام و توافق هسته ای، فشار اقتصادی و حتی روحی وارد بر مردم جامعه را تا حدی کاهش داد و چهره حقیقی و صلح طلب ایرانیان را به جهان نشان داد.

از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم می توان به توان بالای تعامل این دولت با سایر قوا اشاره کرد، در حالی که دولت قبل به لحاظ برخورد با سایر قوا حواشی زیادی را در اواخر کار تجربه کرد، دولت یازدهم در یک سال اخیر تعامل خوبی با سایر قوا داشته است که بهترین نمودِ این تعامل را در تحویل به موقع بودجه و متعاقب آن همکاری مجلس در خصوص تصویب آن شاهد بودیم.

خودتان به آقای روحانی رأی می دهید؟ احتمال انتخاب ایشان از نظر شما چقدر است؟

پاسخ واضح بنده برای رأی به آقای روحانی، مثبت است. اما اگر بخواهیم احتمال انتخاب آقای روحانی را برای انتخابات پیش رو در نظر بگیریم، باید چند موضوع را مدنظر داشته باشیم. نخست آنکه مهمترین و اثرگذارترین ذی نفعان انتخاب همانند سال های گذشته و دوره های پیشین مردم  هستند که خوشبختانه سطح آگاهی آنها در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، چنانکه در انتخابات سال 92 مهر تأییدی بر این ادعا زده شد. اما موضوع دوم که درخصوص انتخاب مجدد آقای روحانی توسط مردم باید  مورد بررسی قرار گیرد، ارزیابی عملکرد ایشان و مقایسه با سایر دولت هاست و پاسخ به این سوال که با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی آیا بر مشکلات مردم افزوده شده است یا از آن کاسته شده است؟ از نظر من در پاسخ به این سوال باید واقع بینانه عمل کنیم چرا که هر دولتی نقاط قوت و ضعف خود را داشته اما مسئله مهم آن است که کفه ترازوی نقطه قوت آن سنگین تر بوده یا کفه نقطه ضعف. مقایسه شرایط کشور در روزهای آغازین دولت یازدهم با روزهای پایانی نشان می دهد که این دولت مسیر صحیحی در جهت رشد و پیشرفت کشور در عرصه ملی و بین المللی برگزیده است که لازمه به بار نشستن آن، دادن فرصتی دیگر به دولت دکتر روحانی است. همچنین با توجه به اقبال عمومی، شانس آقای روحانی برای پیروزی در انتخابات پیش رو زیاد است اما این نکته نباید فراموش شود که برنامه های دولت روحانی برای دوره آتی باید در سطح جامعه قابل لمس باشد و به رضایت و تحقق خواسته های شهروندان منتهی شود تا مردم پاداش انتخاب آگاهانه خود را دریافت کنند و اعتماد به این خط فکری را در دوره های بعدی نیز داشته باشند.