دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ فقط یک فیلم مستند انتخاباتی ارائه خواهد داد. این فیلم در روزهای شنبه ۱۶ اردیبهشت، ساعت  ١٨:٣٠ و سه شنبه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ٢٢ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

مستند انتخاباتی دکتر روحانی، در برگیرنده تصاویری است که اغلب آنها فرصت انتشار در رسانه های عمومی را نداشته اند.

 

 

حجم ویدیو: 6.76M | مدت زمان ویدیو: 00:00:56